Најлесниот начин за менаџирање и управување со Вашиот Транспорт

ОПИС И ЦЕНИ

Стандард

√ До 5 камиони

√ Неограничен пристап од било каде, во било кое време

√ Сигурни и редовно бекапирани податоци

√ Обука и техничка поддршка

√ Едноставна изработка на фактури и менаџмент на трошоци

√ Сервис и одржување на возила

√ Евиденција и раздолжување со возачи

_____________________

* Контактирајте не за Цена!

Премиум

√ Повеќе од 5 камиони

√ Се што содржи пакетот Стандард, плус :

√ Систем за рано предупредување

√ Посредништво при транспорт

√ Извештаи за профит (по возач, камион, период)

√ Измени на софтверот според ваши потреби и барања
_____________________

* Контактирајте не за Цена!

Функционалности

Ние го направивме најлесниот, најбрзиот и најдобриот начин за менаџирање на вашиот транспорт.

foxIT SWIFT е продукт наменски изработен за потребите на компании кои се во транспортниот бизнис. Без разлика дали се работи за компании кои имаат сопствени возила или се само посредници во транспортот , SWIFT ги задоволува сите нивни потреби. Решение за сите Ваши проблеми , кое ќе ја поедностави Вашата работа , и уште поважно ќе го зголеми Вашиот профит. Некои од главните функционалности на продуктот се:

* Евиденција и увид на сите клиенти и партнери

* Евиденција за целиот ваш возен парк

* Предупредувачки механизам за: регистрација, редовен и голем сервис, посебни замени за гуми, спојки..., дозволи и баждарење на опрема

* Евиденција и увид на сите возачи, транспорти и фактури

* Евиденција и увид на наплата, исплата, листа на должници и долгувања

* Извештаи за профит / приход од транспорт според: Краен корисник, транспортер, камион, возач

* Извештај за реализација во одреден период

... и уште многу други

  • Знаевте ли дека без ефикасен софтвер за менаџирање на вашиот транспорт, на вработениот му требаат во просек 18 минути за да најде некој документ или информации за одредена тура.

  • Користејќи го нашиот софтвер за менаџирање на вашиот транспорт, нема да имате никаков дополнителен трошок за Информатичка Технологија во вашата компанија. За само мал месечен трошок како што е сметката за вода, струја, телефон... ги имате сите информации за вашиот бизнис брзо и веднаш.

  • Знаевте ли дека, во секој момент, околу 5 проценти од податоците на една компанија се губат поради необезбеден пристап или непостоечки бекап на податоци! Со SWIFT вашите податоци се секогаш сигурни и редовно бекапирани.

  • Ние поминавме низ многу циклуси на развој на софтверот за менаџирање на транспорт SWIFT. Токму затоа сме апсолутно свесни за сите постоечки слабости и ранливости на оваквите решенија моментално на пазарот. Нашето искуство ни овозможи да го направиме SWIFT најдоброто решение за вашиот бизнис.

НАШИ ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Client Client Client Client Client Client


✓ Vadeks Transport
✓ Oli Sped
✓ Tehnotrans (Red Sped Group)
✓ Gruni ViT
✓ Metal Oil Transport
✓ Umer Trejd
✓ Åkeriservice & Verkstad Skåne AB
✓ Ciff Co Transport
✓ Inter Unipex
✓ Premium Transport & Logistics
✓ Pela Transport
✓ Euro As Trans

КАЖАА ЗА НАС...